İptal ve İade Koşulları
"Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanacak olup ilgili teyidin gerçekleştiği tarih Sözleşmenin imza tarihi olarak kabul edilecektir.

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (7) gün içerisinde Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için “muhasebe@studiosantral.com” adresine; kullandığı kredi kartının bilgileri, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı ile yapmış olduğu ödemenin tarih ve tutarını belirtilen “sözleşmeden cayma hakkının kullanıldığını açık bir şekilde bildiren” elektronik posta göndermesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkı kullanılamayacaktır.
ALICI’nın cayma hakkını Sözleşmenin Başlangıç Tarihi’nden ve SATICI’nın ifa etmekle yükümlü olduğu yükümlülüğünü ifaya başlamadan önce kullanması gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

ALICI’nın cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde SATICI cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde tahsil etmiş olduğu bedeli ALICI’ya iade edecektir.

ALICI, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya SATICI’nın işbu madde de belirtilen elektronik posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, internet satış hizmet bedeli ALICI’ya iade edilmemektedir.”